hem > Om oss >Företagskultur

Företagskultur


Företagsfilosofi:Söker sanning från fakta, bara sann skönhet

Företagsanda:Enighet, hårt arbete, sanningssökande, engagemang

Företagsändamål:

Att ta hand om människors hälsa

Utveckling av medicinsk teknik
En magnifik karriär skapar ett framgångsrikt liv

Varumärkeskonnotation:Baichuanguihai är bred och djupgåendeFöretagshistoria